วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

ความเป็นมาวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ความหมายตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความเป็นมาของวันสำคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์วิทท์มอร์ เป็นผู้ถวายการประสูติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเป็นเอนกประการ จำเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ ท่ามกลางมหาสมาคมวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่พสกนิกรทุกคนยังจดจำได้ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” อันคำว่าโดย “ธรรม” นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ำเลิศที่เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า “ราชธรรม ๑๐ ประการ” ราชธรรม ๑๐ ประการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดมั่นทรงปฎิบัติโดยเคร่งครัด และส่งผลถึงพสกนิกรทั่วพระราชอาณาจักรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าฯ วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริ่เริ่ม หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อ โดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญ ต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว ไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งพระเจ้าหลานเธอทุกพระองค์ต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น “พ่อ” ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements

35 responses to this post.

 1. […] 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 2553 เราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันที่ 5ธันวาคม นั้นเป็น วันพ่อแห่งชาติ โดยทางราชการได้กำหนดให้ วันพ่อแห่งชาติ เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน แต่รู้กันหรือไม่ว่า วันพ่อแห่งชาติ ของแต่ละประเทศตรงกับวันไหน และ วันพ่อแห่งชาติ ของประเทศไทยมีที่มาอย่างไร อ่านรายละเอียด […]

  ตอบกลับ

 2. Posted by ณัฐวุฒิ สุขสำราญ on ธันวาคม 2, 2010 at 4:06 am

  เราควรรักพ่อกอดพ่อเเละไม่เถียงพ่อ

  ตอบกลับ

 3. Posted by ภควดี สวาทห้อง ป.5/1 on ธันวาคม 2, 2010 at 4:17 am

  หนูรักพ่อมากค่ะ

  ตอบกลับ

 4. Posted by น้ำผึ้ง เหนียวแก้ว on ธันวาคม 2, 2010 at 4:18 am

  ฉันรักพ่อที่สุดในโลก

  ตอบกลับ

 5. […] ทางโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2553 เวลา 07.30 น. ณ.บริเวณโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช อ่านรายละเอียด […]

  ตอบกลับ

 6. […] 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 2553 เราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันที่ 5ธันวาคม นั้นเป็น วันพ่อแห่งชาติ โดยทางราชการได้กำหนดให้ วันพ่อแห่งชาติ เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน แต่รู้กันหรือไม่ว่า วันพ่อแห่งชาติ ของแต่ละประเทศตรงกับวันไหน และ วันพ่อแห่งชาติ ของประเทศไทยมีที่มาอย่างไรทางโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2553 เวลา 07.30 น. ณ.บริเวณโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชรายละเอียดและภาพกิจกรรม […]

  ตอบกลับ

 7. Posted by ณัฐรินร์ จันทร์เเจ่ม ป.5/2 on ธันวาคม 7, 2010 at 3:25 am

  หนูรักพ่อมาก

  ตอบกลับ

 8. Posted by ด.ญ.พัชรี คำนวน on ธันวาคม 21, 2010 at 7:00 am

  หนูจะเป็นเด็กดีช่วยพ่อแม่ทำงานและตั้งใจเรียนหนังสือ

  ตอบกลับ

 9. Posted by ด.ญ.สุนทรี ตะเภา on ธันวาคม 21, 2010 at 7:08 am

  หนูจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่

  ตอบกลับ

 10. Posted by ธีรวุฒิ จินเนีย on ธันวาคม 21, 2010 at 7:08 am

  จะรักพ่อมากกว่าเเฟน

  ตอบกลับ

 11. Posted by มินตรา นาคสุทิน on ธันวาคม 21, 2010 at 7:10 am

  หนูอยากไหว้พ่อมาก หนูไม่มีโอกาสบอกรักพ่อเลย หนูรักพ่อมาก
  หนุอยากให้พ่อกลับมาหาหนู แม่และพี่
  รักพ่อที่สุดในโลก

  ตอบกลับ

 12. Posted by พวงอนงค์ สามบุญชื่น ป.6 on ธันวาคม 21, 2010 at 7:10 am

  1.หาดอกไม้สวยๆไหว้พ่อในวันพ่อ
  2.ไปช่วยพ่อทำงานที่ไร่
  3.และช่วยพ่อทำตะเกียงลอบบ้านเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชิาติ
  รักพ่อที่สุดในโลกจากลูกน้ำที่รักพ่อ

  ตอบกลับ

 13. Posted by พวงอนงค์ สามบุญชื่น ป.6 on ธันวาคม 21, 2010 at 7:12 am

  1.หาดอกไม้สวยๆไหว้พ่อในวันพ่อ
  2.ไปช่วยพ่อทำงานที่ไร่
  3.และช่วยพ่อทำตะเกียงลอบบ้านเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
  รักพ่อที่สุดในโลกจากลูกน้ำที่รักพ่อ

  ตอบกลับ

 14. Posted by โชติรัตน์ ทองหลาง ป.6 on ธันวาคม 21, 2010 at 7:15 am

  1. จะหอมแก้มพ่อ
  2. จะให้ดอกไม้พ่อ
  3. จะเก็บเงินซื้อของขวัญให้พ่อ
  4. จะเป็นคนดี
  5. จะทำให้พ่อภูมิใจ

  ตอบกลับ

 15. Posted by ด.ญ.จุฑามาศ สีคง ป.6 on ธันวาคม 21, 2010 at 7:15 am

  หนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของพ่อเเละหนูจะดูเเลพ่อตลอดไป ถ้าหนูไม่มีพ่อหนูก็คงไม่ได้เกิดมาทุกวันนี้ หนูอยากบอกพ่อว่าหนูรักพ่อคร๊า…….

  ตอบกลับ

 16. Posted by ด.ช.สุวรรณ พรมศรี ชั้น ป.6 on ธันวาคม 21, 2010 at 7:16 am

  1.ผมจะเป็นคนดีของพ่อ จะเชื่อฟังพ่อ เเละจะตั่งใจเรียนครับ

  ตอบกลับ

 17. Posted by สุพิศรา สุริยพันธ์ on ธันวาคม 21, 2010 at 7:17 am

  หนูจะเป็นเด็กดีของพ่อเเม่เเละคนอื่นๆอีกมากมาย

  ตอบกลับ

 18. Posted by ด.ญ.บุษบา บุญทองสุข on ธันวาคม 21, 2010 at 7:18 am

  หนูจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่

  ตอบกลับ

 19. Posted by รุ่งนภา ถมยาพันธ์ on ธันวาคม 21, 2010 at 7:20 am

  หนูจะเป็นเด็กดีเพื่อพ่อและจะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่

  ตอบกลับ

 20. Posted by กัลยา พอชู ป.6 on ธันวาคม 21, 2010 at 7:20 am

  1.จะเป็นเด็กดี
  2.จะตั้งใจเรียน
  3.จะช่วยพ่อแม่ทำงาน

  ตอบกลับ

 21. Posted by ด.ญ.ชิดชนก ยอดครู on ธันวาคม 21, 2010 at 7:21 am

  หนูจะตั้งใจเรียนเเละจะเป็นเด็กดีของพ่อรักพ่อนะคะ

  ตอบกลับ

 22. Posted by ด.ช.มนู เนียด่อง on ธันวาคม 21, 2010 at 7:22 am

  1. ผมรักพ่อมาก ผมจะตั่งใจเรียนเเละจะไม่ทำให้พ่อผิดหวัง

  ตอบกลับ

 23. Posted by รินทราย ชุมแสง ป.6 on ธันวาคม 21, 2010 at 7:23 am

  หนูรักพ่อ จะเป็นเด็กดีของพ่อ จะเชื่อฟังพ่อ หนูจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ

  ตอบกลับ

 24. Posted by ไอลดา ชมจิตร on ธันวาคม 21, 2010 at 7:28 am

  หนูจะเป็นเด็กดีของพ่อเเม่

  ตอบกลับ

 25. Posted by ชาคริต อิ่มหนู on ธันวาคม 21, 2010 at 7:32 am

  รักพ่อมากกว่าแฟน

  ตอบกลับ

 26. Posted by ด.ช.ถิรนันท์ แซ่ลิ้ม ป.6 on ธันวาคม 21, 2010 at 7:42 am

  ผมรักพ่อผมจะทำให้พ่อภูมิใจในตัวผม

  ตอบกลับ

 27. Posted by นิรันดร์ จะเนียป.6 on ธันวาคม 21, 2010 at 7:44 am

  1.ผมรักพ่อขอสุด

  ตอบกลับ

 28. Posted by ด.ช.ชนนันท์ แซ่แฅ้ ป.6 on ธันวาคม 21, 2010 at 7:48 am

  ผมรักพ่อ
  ผมจะทำความดีเพื่อพ่อ

  ตอบกลับ

 29. Posted by ด.ช.ธนวัฒน์ เพไร ป.6 on ธันวาคม 21, 2010 at 7:50 am

  1.ผมจะตั้งใจเรียน เพื่อให้พ่อภูมิใจ
  2.ผมจะเป็นคนดี
  3.ผมรักพ่อที่สุดในโลก

  ตอบกลับ

 30. Posted by ด.ช.ภัทรพงษ์ อินทนิล ป.6 on ธันวาคม 21, 2010 at 7:51 am

  ผมรักพ่อมากๆครับ…..

  ตอบกลับ

 31. Posted by ธนะวัฒน์ สินโพธิ์ ป.6 on ธันวาคม 21, 2010 at 7:51 am

  1. ผมรักพ่อมากๆมีสูด

  ตอบกลับ

 32. Posted by ด.ญ.เกศรินทร์ ธนิตา ป.6 on ธันวาคม 21, 2010 at 7:55 am

  หนูจะตั้งใจเรียนเพื่อพ่อของหนู
  หนูจะเป็นเด็กดี
  หนูจะทำให้พ่อมีความสุข

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: